روابطمقالات

نگاه دقیق برخلق روابط 2

ایمان و شایستگی در قران

در قسمت قبلی مقاله ( نگاه دقیق بر خلق روابط – 1 )به اینجا رسیدیم که برای درک صحیح آیات ما باید ابتدا به درک صحیحی از کلماتی که در آیه استفاده شده است برسیم حال در این مقاله قصد داریم که به معنای کلمات ایمان چیست و شایستگی چیست و جایگاه آنها در آیاتی که در مقاله قبل ذکر شد اشاره دقیق تری داشته باشیم.

با توجه به آیاتی که در مقاله قبل ذکر شد دریافتیم که در تمامی آیات ابتدا از کلمه ایمان استفاده شده و بعد از ایمان کلمه شایسته قرار گرفته است یعنی شما ابتدا ایمان می آورید و بعد از آن شروع به انجام کارهای شایسته می کنید و در آخر نتیجه را نیز در آیه ذکر می کند.

.

در آیاتی که ما در مقاله قبلی آوردیم در یکی از آیات نتیجه کار را خدا این گونه قلمداد می کند که مُزد شان را به تمام به آنها می‌دهیم و در آیه دیگر نتیجه کسانی که کار شایسته انجام داده اند را رستگاری ذکر می کند در آیه دیگر نتیجه کار کسانی که کارهای شایسته انجام داده است را زندگی جاویدان در باغهایی بسیار زیبا و همسرانی پاکیزه ذکر می کند. بنابراین نتیجه این که ما کار شایسته ای انجام دهیم قطعاً به خود ما بر می گردد این نتیجه می‌تواند پیرامون سه اصل اساسی زندگی باشد.یعنی سه اصل سلامتی, ثروت و روابط که با توجه به آیه های مقاله قبل می‌توانید این موضوع را کاملاً ببینیم.

.

برای مثال در آیه ای خدا اینگونه می گوید که  به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغ هایی که از زیر آنها نهر روان است در خواهیم آورد. در این قسمت از آیه بعد مادی را برای پاداش به کسانی که کارهای شایسته انجام میدهند نشان می دهد و در ادامه های می فرماید برای همیشه در آن جاویدانند که در اینجا به بعد سلامتی اشاره می کند که عمر جاویدان ملاکی است برای اصل سلامتی و در ادامه به بعد روابط نیز اشاره می کند می فرماید و در آنجا همسرانی پاکیزه دارند منظور از پاکیزه در اینجا همسرانی می‌باشد که از لحاظ ذهنی شما را در حالت آرامش قرار میدهند.اکنون که به قسمت دوم آیه که نتیجه انجام کارهای شایسته بود اشاره نمودیم بهتر است به قسمت اول آیه بپردازیم که پیرامون کارهای شایسته می باشد.

.

در آیاتی که به آن اشاره شده بود کلمه ایمان در ابتدای جمله است یعنی ابتدا ایمان را به کار می برید و بعد از آن کلمه شایسته  ذکر می شود. یعنی شما ابتدا ایمان می آورید و بعد از آن شروع به انجام کارهای شایسته می کنید و در آخر نیز نتیجه را خواهید گرفت بنابراین ما نمی توانیم بدون داشتن ایمان شروع به انجام کارهای شایسته کنیم بنابراین ما ابتدا باید کلمه ایمان چیست را مورد بررسی قرار دهیم.

ایمان چیست

برای درک مبحث مورد نظر نیازمند درک اصول اولیه هستیم که در اینجا ما به کلمه ایمان می پردازیم معنای کلمه ایمان یعنی قبول چیزی که تا کنون آن را اشتباه می پنداشتید و اکنون آن را درست و صحیح می پندارید پس ایمان یک عمل فیزیکی نیست بلکه یک نگرش و باور غیر فیزیکی می باشد. باور به چیزی که تا کنون آن را اشتباه می پنداشتیم و اکنون آن موضوع برای ما صحیح و درست می باشد و حال باید به موضوع مهم تری فکر کنید و آن موضوع این است که ما چگونه میتوانیم بفهمیم یک موضوعی که تا به امروز برای ما اشتباه بوده از این به بعد باید برای ما درست تلقی شود یعنی درک بین ایمان به یک چیز خوب یا ایمان به یک چیز بد.


راه تشخیص ایمان به یک باور صحیح چیست؟

حال که دریافتید ایمان چیست و با درک صحیح از ایمان ما به مرحله ای می رسیم که باید انتخاب کنیم که به یک باور ایمان بیاوریم یا ایمان نیاوریم.
از کجا باید بفهمیم که یک باوری که تا به امروز ما آن را درست می پنداشتیم اشتباه می باشد و یا باوری که ما تا به امروز آن را اشتباه می پنداشتیم صحیح می باشد؟

.

راه تشخیص بسیار ساده می باشد هر چیز یا مسئله ای که به شما قدرت دهد و باعث ایجاد تفکرات قدرتمند در وجود شما شود و این تفکرات قدرتمند احساس قدرت را در شما به وجود می آورند و باعث می شود شما عملی را انجام دهید که این عمل از موضع قدرت می‌باشد.یعنی اینکه این مسئله به نفع شما می باشد و باید به آن ایمان بیاورید و برعکس آن نیز صادق است یعنی اگر باور و یا چیزی را که به آن ایمان دارید که در شما قدرت را به وجود نمی آورد و از موضع ضعف و می باشد یعنی این باور باوری اشتباه است و باید این باور با دور بیندازید و باور جدیدی به جای آن برگزینید.

.

اگر این کار را انجام ندهید باور اشتباهی که دارید از نقطه ضعف شما نشأت می‌گیرد یعنی این باور باوری اشتباه است که باعث می‌شود شما اعمالی انجام دهید که این اعمال باعث نتیجه بد و نشأت گرفته از ضعف شما می شود حالا باید به درک صحیح از کلمه بعدی برسیم که این کلمه شایسته می باشد.

شایسته چیست؟

حال که متوجه شدید ایمان چیست به موضوع شایستگی می رسیم باید بگویم که برخلاف ایمان, شایسته عملی فیزیکی می باشد یعنی مرحله بعد از ایمان و انتخاب که غیر فیزیکی می باشند بنابراین شایسته یعنی عملی فیزیکی ای که ما انجام می دهیم که این عمل به نفع خودمان می باشد این عمل از یک رفتار غیر فیزیکی یعنی ایمان(تفکر و باور) ما نشأت می‌گیرد.

.

شایسته مرحله‌ای بین باور و عمل  می باشد و به طور کل شایسته یک مبنا می باشد. مبنای باور ما که باعث میشود عمل ما نتیجه ای به همراه داشته باشد که به نفع ما باشد و منشاء آن قدرت است. به طور مثال فرد بیماری را به خاطر بیاورید که در مقاله قبلی در موردش گفتیم فردی بیماری که امید به زندگی نداشت انتخاب‌ها و باورهایی داشت از روی نقطه ضعف که منجر به بروز نتایج واقعیتی در زندگیش می شد تصمیم می گرفت که به جای بیرون رفتن از خانه و تفریح کردن در رختخواب خودش بماند و عمل ماندن در خواب رختخواب عملی شایسته نبود زیرا از روی منشاء ضعف تصمیم گرفته شده بود نه اینکه از روی منشا قدرت گرفته باشد.

.

بنابراین عمل شایسته به دلیلی ک در پشت پرده عمل شما میباشد گفته میشود همانطور که متوجه شدید دلیل انتخاب های این فرد از موضع ضعف می باشد بنابراین استراحت کردن برای وی نتیجه ای مخرب دارد نتیجه ای که باعث می شود بیماری او شدیدتر گردد ولی در بعضی از موارد این بیمار تصمیم می‌گیرد برای بهبودی سلامت خود در رختخواب استراحت کند و این تصمیم عمل شایسته ای می باشد زیرا برای بهبود سلامت اتخاذ شده است و پشت پرده استراحت کردن و در رختخواب ماندن موضع بهبود و سلامتی می باشد. و این رفتار از موضع قدرت است نه ضعف و ترس.

.

بنابراین زمانی که به دلیل ناامیدی و نداشتن انگیزه به زندگی به رختخواب می رویم از موضع ضعف این کار را انجام می‌دهیم و در این وضعیت عمل استراحت ما از موضع ضعف ما می باشد و نتیجه ای برای ما به همراه دارد که این احساس ضعف و ناامیدی به زندگی را در وجود ما و واقعیت زندگی ما بیشتر و بیشتر و پررنگ تر می کند حالا باید ببینیم چگونه می توانیم کار شایسته را از کار ناشایست تشخیص دهیم.

راه تشخیص کار ناشایست از کار شایسته چیست?

خب حال که تا اینجای مقاله مبحث ایمان چیست و شایستگی چیست را درک کردید وقت آن رسیده که راه تشخیص کار شایسته از ناشایسته را درک کنید. راه تشخیص این موضوع بسیار ساده است ما باید به موضع ای که یک عملی را انجام میدهیم توجه کنیم هر کاری از روی موضع قدرت باشد لذت را به همراه دارد و نتیجه آن قدرت شما و لذت بردن بیشتر شما در زندگی می باشد و به سود شخص شما است پس بنابراین هر کاری که از موضع قدرت باشد نتیجه ای که دارد اولاً احساس خوبی درون شما ایجاد می کند و ثانیاً احساس قدرت را در وجود خود شما می سازد ولی در مقابل کار ناشایسته کاری است که از موضع ضعف می باشد و به جای اینکه شما را قدرتمند کند شما را آسیب پذیر می کند. در مقاله بعدی نگاه دقیق بر خلق روابط -3  مبحث را بیشتر برایتان باز می کنیم.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دکمه بازگشت به بالا